Wysoki rang± policjant
Wysoki rang± policjant wzywa dwóch podwładnych. Pierwszemu wręcza 2 złote i mówi:
-Masz tu pieni±dze, idĹş kupić jaki¶ dobry samochód, zatankuj benzynę, a resztę możesz wzi±ć dla siebie. A ty - zwraca się do drugiego - idĹş do domu i sprawdĹş, czy cię tam nie ma.
Policjanci salutuj± i wychodz± z gabinetu.
-Zwariował! - mówi pierwszy. Każe mi robić zakupy, jakby nie wiedział, że dzi¶ dzień ¶wi±teczny!
-Kompletny idiota! - przytakuje drugi. - Każe mi i¶ć do domu, jakby nie miał telefonu i nie mógł sam sprawdzić!