SKREŚLONA CYFRA
Jest to bardzo prosty trik, chyba że nie umiesz jeszcze dodawać i odejmować (do dwudziestu ;)
Bierzesz trzy kartki pocztowe i przecinasz je na cztery części. Na każdej z nich zapisujesz dowolne liczby trzy lub cztero-cyfrowe. Gdy to wykonasz, połóż je na stole tak, żeby liczby nie były widoczne. Poproś trzech, czterech widzów, by skompletowali dowolne pary z wyciętych kartek, a następnie zsumowali ze sobą obydwie liczby. W tym celu mogą użyć kawałka papieru, lub kalkulatora. Następnie poproś ich, by z otrzymanej liczby wykreślili jedną dowolną cyfrę (zero nie wchodzi w grę, każda inna z wyjątkiem 0), pozostałe cyfry dodali do siebie i podali tobie wynik.  
Twoje zadanie polega na odgadnięciu jakie cyfry skreślili widzowie.

Jak tego dokonać?
Liczby, jakie wypisujesz na kartkach to np.:235, 109, 2341, 433, 181, 1360, 541, 406, 217, 631, 307, 1612. Zauważ, że suma wszystkich cyfr w każdej z tych liczb daje 10 (np. 2+3+5=10; 2+3+4+1=10). To są przykładowe liczby.
Gdy widz wykona polecenia i poda ci ostateczną sumę cyfr, wystarczy, że odejmiesz otrzymany rezultat od 11 (jeśli widz poda wynik większy bądĹş równy 11 - wtedy odejmujesz od dwudziestu). Otrzymany wynik to cyfra, którą skreślił widz.
Przeanalizujmy to na przykładzie:
217+406=623. Jeśli zostanie skreślona cyfra 2, to pozostaną 6 i 3. Ich suma wynosi 9. Odejmując ją od 11 otrzymujesz 2 - skreśloną cyfrę.

Kolejny przykład:
2341+631=2972. Widz skreślił 7. Pozostałe cyfry po zsumowaniu 2+9+2=13 - liczba większa od 11, więc odejmujemy 20 - 13=7 - jest to również cyfra skreślona wcześniej.
Zamiast mówić każdemu z osobna jego skreśloną cyfrę, możesz w inny sposób zakończyć ten trik. Poproś widza, by powoli zaczął liczyć od 1 do 9, a ty w odpowiednim momencie głośno powiedz "STOP - to jest twoja skreślona cyfra".