SIŁA WOLI
potrzebne rekwizyty
talia kart

opis
Iluzjonista daje jednemu z widzów talie kart do potasowania. prosi, aby zapamiętał jedna z kart leżących przy spodzie kupki, oraz miejsce jakie zajmuje ona od końca. przypuśćmy, że ta karta to jest trójka trefl będąca 7 kartą licząc od spodu talii. następnie magik trzyma talię kart za plecami  i mówi iż nie zna figury ani położenia tej kary, ale jest ja w stanie przenieść w inne miejsce wskazane przez widza. prosi o podanie liczby która jest większa od liczby odpowiadającej pierwotnemu położeniu jej w talii. przypuśćmy, że widz podaje 10. dalej trzymając talie za plecami  iluzjonista oznajmia, że umieścił ja na 10 pozycji od góry. Kiedy uczestnik odliczy 9 kart i odwróci 10 okazuje się, że jest to właśnie ta, którą wybrał na początku.

sekret
Trzymając talię za plecami kiedy uczestnik podaje liczbę dziesięć, należy cicho odliczyć 10 kart od dołu i położyć je na wierzchu talii nie zmieniając ich kolejności (ostatnia tarta pobrana z dołu staje się karta pierwszą) Teraz wyjmujesz talię zza pleców i wyjaśniasz, że karta została umieszczona na 10 pozycji od góry- licząc od liczby wskazującej na miejsce wybranej przez widza karty (7 od spodu- teraz może to ujawnić) teraz zaczyna liczyć od siedmiu do dziesięciu, poczym odwraca dziesiąta kartę i odkrywa, że jest to wybrana przez niego na początku !.