CZARODZIEJSKIE CYFRY
potrzebne rekwizyty
kartka, długopis

opis
Iluzjonista prosi widza o pomyślenie sobie w pamięci dowolnej liczby, a następnie przeprowadzenie na niej kilku działań matematycznych, poczym prawidłowo poda wynik, który dla każdego będzie taki sam .

sekret
należy przeprowadzić następującą kolejność działań matematycznych. Końcowa liczba każdego działania jest nową liczba następnego. Powiedzmy, że widz wybrał liczbę 10. najpierw mnożymy wybrana liczbę przez 2 (10x2=20), dodać do wyniku liczbę 2 (20+2=22) podzielić sumę przez 2 (22:2=11) następnie odjąć od wyniku liczbę jaka została pomyślana na początku (11-10=1) Wynik zawsze będzie równał się jeden.