PĘTELKA
Niezbędne rekwizyty
Sznurek o długości ok 80 cm zawiązany w pętlę

opis
Iluzjonista układa sznurek na stole w  figurę przypominająca ósemkę, Następnie widz umieszcza w wybranym przez siebie oczku palec i mocno dociska do blatu stołu. Następnie iluzjonista  pociąga za sznurek a on robi podwójną pętlę na palcu. Następnie iluzjonista robi kolejna pętle poczym widz wkłada palec znowu do dowolnej pętli, jednak tym razem sznurek nie zaciska się na palcu!!

sekret
podczas robienia pętli przy pierwszej próbie należy rozłożyć pętle w ten sposób jak pokazany na rysunku A. Gdy widz włoży palec w dowolne pole oznaczone literą "X" pętla owinie się wokół palca. Podczas drugiej próby należy sznurek rozłożyć w nieco inny sposób przedstawiony na rys B. Tym razem szybkie pociągnięcie sznurka sprawi, że palec pozostanie na zewnątrz pętli. Obserwator nie będą w stanie dostrzec różnic między tymi dwoma pętlami.