TAJEMNICZA LICZBA
niezbędne rekwizyty
12 kawałków papieru, długopis

opis
iluzjonista rozkłada na stole 12 małych karteczek gdzie na każdej napisana jest inna liczba. Kartki leża zakryte. następnie iluzjonista prosi  jednego z widzów aby wybrał sobie dwie dowolne karteczki a sam w tym czasie stoi odwrócony. Kiedy widz już dokona wyboru to pozostałe powinien odłożyć na bok gdyż już nie są potrzebne. Następnie widz sumuje wybrane przez siebie liczby i z otrzymanego wyniku skreśla jedną dowolną cyfrę inną niż zero, poczym liczby z otrzymanego wyniku dodaje do siebie ( np. liczba 123 to jest 1+2+3=6)
a wynik podaje tobie. I na podstawie tego wyniku jesteś w stanie określić jaka cyfrę skreślił widz.

sekret.
Na początku kiedy wypisujesz cyfry na kartce musisz ułożyć takie kombinacje liczb trzy lub cztero cyfrowych alby ich suma wynosiła równo 10 (np. 343= 3+4+3=10).Gdy widz dokona obliczenia i poda ostateczna sumę cyfr wystarczy, ze odejmiesz otrzymany rezultat od 11 (jeśli widz poda wynik większy bądĹş równy 11 - wtedy odejmujesz od dwudziestu). Otrzymany wynik to cyfra, która skreślił widz.