PRZENIKANIE MONETY
niezbędne rekwizyty
puste pudełko po zapałkach, moneta dwu lub pięcio- groszowa

opis
iluzjonista pokazuje widowni pudełko po zapałkach z otwarta szufladką tak, aby każdy mógł zajrzeć do środka i przekonać się że jest ono puste. Następnie szybkim ruchem zamyka je i otwiera jednak tym razem nie jest ono puste... znajduje się w nim moneta !

sekret
przed wykonaniem tej sztuczki otwórz pudełko do połowy, następnie włóż monetę między obudowę górna a koniec pojemnika (szufladę). Pokaz pudełko publiczność aby upewniła się, ze jest ono puste. Staraj się nacisnąć na obudowę tak, aby wierzchnia cześć pudełka ugięła się i przysłoniła częściowo monetę aby nie była widoczna podczas pokazywania jej publiczności, jednocześnie wysuń szufladę tak bardzo jak będzie to możliwe. teraz szybkim ruchem strzepnij pudełko  zamykając je. Kiedy je otworzysz ku wielkiemu zdziwieniu publiczności będzie w nim moneta.