ZAWSZE DZIEWIĘĆ
niezbędne rekwizyty
kawałek papieru i długopis

opis
Iluzjonista prosi widza o napisanie dowolnej liczby 3 cyfrowej. Następnie sam dopisuje lub nakazuje dopisać pod spodem ten sam ciąg liczb lecz w odwróconej kolejności (ostatnia liczba z poprzedniego rzędu będzie pierwsza w drugim rzędzie). Następnie nakazuje odjąć mniejsza liczbę od większej. zanim osoba skończy liczenie iluzjonista od razu będzie wiedział, że środkowa liczba będzie 9

sekret
liczba 9 wystąpi w każdym przypadku, niezależnie od liczb podanych na początku.