KARTY
niezbędne rekwizyty
talia kart
 
opis
Iluzjonista kładzie na stole zakryta talię kart i prosi jednego z widzów o podzielenie tej kupki na dwa stos, poczym odwraca się do niego plecami. Następnie prosi go o wybranie dowolnej liczby od 1 do 13 i przeniesienie tylu kart z dolnego stosu do górnego. Na koniec widz jest proszony aby położył górny stos na wierzchu dolnego. Gdy wykona polecenie, iluzjonista odwraca się i bez patrzenia liczy karty począwszy od góry talii, poczym odwraca jedną z kart- liczba punktów na tej karcie jest równa liczbie kart przeniesionych z jednego stosu na drugi. Na przykład jeden z widzów bierze do ręki talie kart a następnie dzieli ja na dwa stosy. Sześć kart przenosi z dolnego stosu na wierzch górnego. Następnie górny stos kładzie na dolnym. Iluzjonista bierze do ręki talie kart, odlicza po kolei i odwraca szóstą.

sekret
Na wierzchu talii należy umieścić trzynaście kart  w następującej kolejności od króla do asa. Kolor kart nie ma znaczenia. Następnie poproś jednego z widzów, aby podzielił talię na 2 stosy i wybraną liczbę kart z dolnego stosu przeniósł na wierzch górnego, poczym umieścił górny stos na dolnym.. Aby odgadnąć wybrana przez widza liczbę należy odliczyć czternaście kart i odkryć czternastą. Odczytujemy z niej liczbę przeniesionych kart. Przypuśćmy, że z jednego stosu do drugiego zostały przeniesione trzy karty, wówczas odlicz te trzy karty i przenieś je na spód talii. Będziesz mógł powtórzyć sztuczkę. Nie należy tak robić jednak zbyt często i staraj się tasować karty po wykonaniu sztuczki. Podczas układania kart warto pod asem umieścić dżokera. Jeśli z dolnego stosu na górny nie zostanie przeniesiona żadna karta, wyciągniesz dżokera, który posiada 0 punktów.