- Baco, czy można tu gdzieś kupić CZEŚci zamienne do samochodu?
- Baco, czy można tu gdzieś kupić CZEŚci zamienne do samochodu?
- Zaraz za wioską jest ostry zakręt nad urwiskiem, a CZEŚci leżą na dole...